31. květen 2024
  1. Od velkého k malému… Nechte děti kreslit na velké plochy, vestoje tak, aby pohyb vycházel z ramene, teprve, až dojde k uvolnění v rameni, posaďte dítě ke stolu. Je to důležité, vyhnete se tak pozdějším problémům s grafomotorikou.
  2. Pro špetku nechoďte daleko… Špetkový úchop je základ úspěchu, ale je potřeba se k němu propracovat. Nejmenším dětem patří do ruky kreslicí kuličky, vajíčka, případně jiné ergonomické kreslicí potřeby. Pak přichází na řadu trojboké široké pastelky a voskovky, s těmi klidně vydržíte do mladšího školního věku. Pamatujte, že dítě musí kreslicí pomůcku držet uvolněně, netlačit, nemít prstíky v křeči, ale přesto ji musí držet správně. Špetku trénujte nejen u kreslení, solte, kořeňte, luskejte na prstech, prostě trénujte.
  3. Zřetelně, to je jasné… Dbejte na to, aby dítko kreslilo „viditelně“, tedy aby kreslicí potřeba měla jasnou a zřetelnou barvu. Nic nebude dítě frustrovat více než to, když neuvidí výsledek své práce hned. Pamatujte ale, že nejdražší nemusí nutně znamenat nejkvalitnější. Zkoušejte, co vám a vašemu dítku vyhovuje nejvíce.
  4. V rozmanitosti je krása… Neupínejte se na jeden druh výtvarných potřeb. Seznamte své dítě i sebe s tím, co dělají ve vodě tempery, jak se chovají vodovky, na jaký povrch se nejlépe kreslí voskovkami…Stejně tak zkoušejte různé druhy štětců, špachtlí, nechte dítě kreslit prstíky nebo celou dlaní… Zkuste, jak se kreslí křídami na chodníku nebo co udělá tempera na kartonu, zkuste obtiskovat barvičky na druhou stranu papíru, kreslit na listy a tisknout je na papír…
  5. Vždy a všude… Připravte se na to, že se ve vašem batoleti může probudit tvůrčí duch a dostane chuť zkrášlovat domov. Buď máte doma tvorečka, se kterým se domluvíte, že se kreslí na předem domluvené a uzpůsobené místo (např. zeď natřená tabulovou barvou), nebo máte takového umělce, se kterým není dohoda možná, a pak se vyzbrojte kýblem Primalexu….a něčím na nervy.
  6. Žádná přehnaná očekávání… Nečekejte, že když dítě posadíte k bílé čtvrtce a vedle něj položíte pastelky, budete mít na celé dopoledne klid. Nečekejte, že budete pracně vymýšlet téma pro kreslení, připravovat podmínky a vaše dítě se kreslením zabaví na celé odpoledne. Spíš se připravte na to, že bude za 5 minut hotovo, malý umělec bude muset do vany a vy budete zbytek dne uklízet. Ale příště to bude o kousek lepší. A pak zase o další….A jednou bude třeba opravdu celé dopoledne klid a bez nepořádku.
  7. Krásně spolu… Kreslete, malujte se svým dítětem, obkreslujte si vzájemně dlaně, obtiskávejte chodidla, obkreslujte postavy, zkoušejte nové techniky. Nechte se nakazit vašimi dětmi tou radostí z objevování, z tvoření. Jednou na to budete s láskou vzpomínat.